Hiện nay dịch vụ SEO web với giá chỉ 500k được rất nhiều cá nhân và công ty cung cấp. Với giá rất rẻ như vậy tạo nên sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cung cấp các dịch vụ SEO web. Cũng có nhiều vấn để xung quanh dịch vụ seo website giá rẻ như thế. Với giá 500.000 nhiều cá nhân nhận dự án seo web lên top 10 google đối với 1 từ khóa cạnh tranh thấp, thời gian seo lên top 10 không cụ thể, cá nhân đó cam kết sau khi lên top 10 mới nhận tiền. Dịch vụ seo web 500k cũng đáng để các doanh nghiệp quan tâm để đẩy mạnh từ khóa sản phẩm của mình lên top 10.


Copyright © 2016 SEO web giá rẻ